Thuisbegeleiding - ABA Expertise Centrum

Thuisbegeleiding

ABA Expertise Centrum biedt zorg op maat. Uw wensen en vragen worden omgezet in een concreet plan van aanpak. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden bij u thuis. 

Thuisprogramma

Het doel van een thuisprogramma is om uw kind zoveel mogelijk vaardigheden aan te leren, gericht op integratie in het onderwijs. Nadat de ABA-consulent kennis heeft gemaakt met u en uw kind en de vaardigheden van uw kind in kaart heeft gebracht, wordt er een Individueel Educatie Plan (IEP) opgesteld. Hierin zijn concrete doelen opgenomen waaraan gewerkt gaat worden, gericht op taal, spel, gedrag, zelfredzaamheid en/of schoolse vaardigheden. Vervolgens zullen ABA-begeleiders voor een bepaald aantal uren per week met uw kind gaan werken. Uit onderzoek blijkt dat de intensiteit van een programma van belang is voor de effectiviteit. De ABA-consulent komt gemiddeld één of twee keer per maand langs om met uw kind te spelen, de doelen te evalueren, de begeleiders te coachen en vragen te beantwoorden.

Spelbegeleiding

In plaats van een volledig thuisprogramma, is het ook mogelijk alleen spelbegeleiding in te zetten. Tijdens deze begeleiding wordt er voornamelijk gewerkt aan de communicatie- en spelvaardigheden van uw kind. Ook is het mogelijk om samenspel met een broertje of zusje te stimuleren. Daarnaast kunnen er speelafspraakjes met leeftijdsgenootjes worden gepland om uw kind te leren samenspelen met andere kinderen. De spelbegeleiding wordt uitgevoerd door een ABA-consulent of door een ABA-begeleider onder supervisie van een ABA-consulent.

Zindelijkheidstraining

Voor veel kinderen met autismespectrumstoornissen en/of andere ontwikkelingsachterstanden, is zindelijk worden een behoorlijke opgave. Het ABA Expertise Centrum kan hierbij helpen. Een intensieve zindelijkheidstraining behoort tot de mogelijkheden. De ABA-consulent komt een gehele dag bij u thuis om het programma te starten. Daarna is het de bedoeling dat de ouders het programma voortzetten, met hulp van de ABA-consulent.

Uitsluitingscriteria cliënten

ABA-consulenten (en het ABA Expertise Centrum) kunnen geen risicovolle- en voorbehouden verpleegkundige handelingen uitvoeren.