Schoolbegeleiding - ABA Expertise Centrum

Schoolbegeleiding

ABA Expertise Centrum biedt zorg op maat. Uw wensen en vragen worden omgezet in een concreet plan van aanpak. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden voor op school.

Schaduwbegeleiding

Het doel van schaduwbegeleiding is om uw kind zo goed mogelijk mee te kunnen laten doen aan het onderwijs. Een schaduwprogramma kan het vervolg zijn op een thuisprogramma, maar kan ook apart worden opgestart. Een schaduw is een ABA-begeleider die met uw kind mee naar school gaat en uw kind de hulp biedt die het nodig heeft om te kunnen profiteren van de onderwijssituatie. Net als bij een thuisprogramma wordt er een Individueel Educatie Plan (IEP) opgesteld met daarin concrete doelen voor uw kind. De ABA-consulent is verantwoordelijk voor het plan, en komt gemiddeld één keer per maand op school om te observeren, vragen te beantwoorden, doelen bij te stellen en de ABA-begeleiders en leerkrachten verder te coachen. Het uiteindelijke doel van een schaduwprogramma is om onszelf overbodig te maken en uw kind zelfstandig naar school te laten gaan.

Vraaggestuurde begeleiding

In plaats van het opstarten van een intensief schaduwprogramma, is het ook mogelijk om bij specifieke problemen het ABA Expertise Centrum in te schakelen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen een beroep op ons doen. De ABA-consulent geeft op basis van observaties, video's en/of gesprekken adviezen om bijvoorbeeld gedragsproblemen te verminderen of bepaalde vaardigheden aan te leren.