Ouderbegeleiding - ABA Expertise Centrum

Ouderbegeleiding

ABA Expertise Centrum biedt zorg op maat. Uw wensen en vragen worden omgezet in een concreet plan van aanpak. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden voor u als ouder. 

Ouderbegeleiding

Indien u zelf behoefte heeft aan ondersteuning bij de opvoeding van uw kind of specifieke problemen die u tegenkomt, kan ouderbegeleiding voor u een uitkomst zijn. Het doel van deze begeleiding is om u als ouder de handvatten te geven om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en/of gedragsproblemen te verminderen. De ABA-consulent zal bij u thuis langskomen om u en uw kind te observeren en de huidige situatie te bespreken. Op basis hiervan (en eventueel verdere informatie) kan de ABA-consulent een begeleidingsplan opstellen. Problemen die ouders ervaren in de opvoeding van hun kind kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op eten, slapen, zelfstimulerend gedrag, het niet opvolgen van instructies en niet zelfstandig kunnen spelen.

Video- & vraaggestuurde begeleiding

Heeft u een specifieke vraag of een specifiek probleem waar u graag ondersteuning bij wilt, zonder een volledig programma te starten? Ook dan zijn er mogelijkheden. Bij specifieke vragen kunt u er voor kiezen een video van een probleemsituatie naar het ABA Expertise Centrum op te sturen. Een ABA-consulent zal de video bekijken en op basis daarvan tips en adviezen geven. De videobegeleiding kan ook in combinatie met andere vormen van begeleiding worden ingezet. Tevens is het mogelijk dat wij een paar keer bij u langskomen om de situatie te observeren om op basis daarvan tips en adviezen te geven.