Veel gestelde vragen - ABA Expertise Centrum

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Op deze pagina kunt u veel gestelde vragen met antwoorden vinden. Mocht u alsnog een vraag hebben die er niet bij staat dan kunt u via het contact formulier ons een bericht sturen.

Heeft het ABA Expertise Centrum een cliëntenraad?

Ja, sinds begin 2014 heeft het ABA Expertise Centrum een cliëntenraad. Deze cliëntenraad bestaat uit mensen die zelf cliënten zijn (geweest) van het ABA Expertise Centrum. De cliëntenraad komt op voor de gezamelijke belangen van de cliënten van het ABA Expertise Centrum, de jeugdigen en hun ouders. De cliëntenraad behartigd geen individuele belangen.

Als u meer wilt weten over de cliëntenraad, of als u lid wilt worden of een agendapunt wilt aandragen dan kunt u contact met ze opnemen via clientenraad@abaexpertisecentrum.nl

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Het ABA Expertise Centrum heeft een klachtenregeling. Deze krijgt u bij de aanmelding als cliënt.  Als u klacht heeft dan is het altijd goed om deze eerste met de persoon te bespreken waar u klacht over heeft. Als u er niet samen uitkomt dan kunt u overwegen een officiele klacht in te dienen. U kunt hierover uitgebreide informatie vinden onder het kopje Cliënten op deze website. Hier kunt de directe contact gegevens vinden van de klachten commissie. Tevens kunt u onder het kopje Documenten het officiele Klachtenreglement raadvinden in digitaal formaat.

Dienen jullie zelf medicatie toe?

Wij streven ernaar om op ABA Expertise Centrum geen medicijnen toe te dienen. Daar waar mogelijk wordt een geneesmiddel door de ouders zelf toegediend. Wanneer een kind toch een medicijn toegediend moet krijgen op ABA Expertise Centrum zal er altijd een “Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen" ingevuld en ingeleverd moeten worden. Onder geneesmiddel of medicijnen verstaan wij middelen die door huisarts of specialist zijn voorgeschreven maar ook zelfzorgmedicijnen. De medicijnen dienen altijd in originele verpakking met bijsluiter meegenomen te worden en uitgeschreven op het betreffende kind. Het medicijn dient al eenmaal eerder gebruikt te zijn om een eventuele allergische reactie op ABA Expertise Centrum te voorkomen. De naam van het kind hoort geschreven te worden. Medicatie wordt zorgvuldig bewaard in een gesloten kast buiten het bereik van kinderen.